Úvodní stránka

Nabízíme služby v lesnictví a to převážně v oblasti těžby a přibližování dřeva v porostech do 40 let, nad 40 let, předmýtní a mýtní úmyslnout těžbu. Těžbu dřeva provádíme, jak JMP, tak i harvestorovou technologií v nepřístupných lokalitách nabízíme možnost přibližování dřeva lesní lanovkou.

Těžbou a přibližovánim dřeva se zabývámé už více než 20 let a tak můžeme nabídnout bohaté zkušenosti v této činnosti.

Samozřejmostí je provádění veškerých pěstebních prací od úklidu klestu, zalesňování až po kompletní ochranu mladých kultur.

Těžební a pěstební práce provádíme, jak malým soukromým vlastníkům, tak obecním a městským lesům a v neposlední řade dlouhodobě spolupracujeme s velkými významnými firmami v celé ČR.

Nakonec se můžete přesvědčit sami, naší vizitkou je profesionálně odvedená práce.